bg-country-switch
Veroval®

Кръвно налягане

Научете повече за методите и устройствата за измерване на кръвно налягане

Кръвното налягане е необходимо, за да бъдат снабдявани органите в организма с кислород и хранителни съставки.

В човешкото тяло кръвта се намира в кръвоносните съдове. Те са главно артерии и вени. Кръвта, преминаваща през кръвоносните съдове, постоянно упражнява натиск върху стените на кръвоносните съдове. Налягането се определя от силата на изтласкване на кръв от сърцето и еластичността на кръвоносните съдове. Сърцето обикновено се свива и отново се разширява средно 60 - 80 пъти в минута. По този начин, то изпомпва кръвта под налягане в артериите, за да предостави на органите на организма кислород и хранителни съставки.

Налягането е най-високо в момента на сърцебиене, когато сърцето се свива. Това налягане е известно като систолично кръвно налягане. Фазата на свиване на сърцето, в която налягането се увеличава, е известна като систола. Кръвното налягане е най-ниско между два удара на сърцето, т.е., когато сърдечният мускул релаксира. Кръвното налягане в този момент се нарича диастолично кръвно налягане. Фазата, в която сърцето релаксира и налягането намалява, е известна като диастола.

Съществуват два неинвазивни метода за измерване на кръвно налягане: осцилометричен и аускултаторен.

За измерване на кръвното налягане в домашни условия може да се приложи един от двата метода.Аускултаторният метод се базира на т.нар „тон на Коротковв кръвния поток. Осцилометричният метод се базира на регистрираните колебания в стените на артерията, които се произвеждат, когато кръвта започва да тече през нея. Тези колебания, наричани също трептения, първо са по-силни, а след това намаляват и спират напълно, когато се възстанови нормалния приток на кръвта през кръвоносните съдове.

Някои уреди за измерване в домашни условия предлагат също комбинация от двата метода като апарата Veroval duo control. Предлагат се и специализирани уреди с мобилна ЕКГ функция (Veroval Комбиниран уред - Апарат за кръвно налягане с ЕКГ), които позволяват да бъде направен запис на сърдечния ритъм навсякъде и по всяко време. Апаратите за домашни условияпритежават също и индикатор за откриване на аритмия.

Известно е, че систоличното и диастоличното налягане варират значително в зависимост от мястото на измерване (на китката или над лакътя), така че за получаване на съпоставими резултати е най-добре винаги да измервате на едно и също положение, както и на една и съща ръка или китка (лява/дясна). Важно е също така измерването да се извършва по едно и също време на деня и измерените стойности да се записват в софтуер тип „Здравен мениджър“на вашия компютър, смартфон илионлайн в уеб базирано приложение.