bg-country-switch
Veroval®
ТЕМПЕРАТУРА

Инфрачервен термометър 2 в 1

За бързо и лесно измерване на телесна температура в ухото и на челото

Бързо измерване благодарение на инфрачервена технология

Измервателният сензор улавя отделящото се от тъпанчето на ухото, респ. от повърхността на челото, инфрачервено лъчение и показва резултата от измерването след една секунда при измерване в ухото. При измерване на челото на екрана се показва най-високата стойност уловена от сензора по време на сканирането.

Измерване в ухото

Измерването може да се прави в лявото или в дясното ухо. Термометърът измерва излъчваните от тъпанчето и от канала на ухото инфрачервени лъчи. Тези лъчи се улавят от сензора и се преобразуват в температурна стойност. Най-добри стойности се получават при засичане на инфрачервени лъчи от средното ухо (тъпанчевата мембрана). Излъчените от околните тъкани лъчи, дават по-ниски стойности.

Съществуват хора, които имат различна температура в лявото и в дясното ухо. За да се уловят промените в измерените стойности, измервайте температурата винаги в едно и също ухо. Измерването не трябва да се прави в ухо, което е засегнато от възпаление.

При малки деца под 6 месеца слуховият канал е все още твърде тесен, поради което често температурата на тъпанчето не може да се отчете и се показват доста по-ниски стойности.


Измерване на челото

Термометърът измерва излъчваното от кожата инфрачервено лъчение в областта на челото, слепоочията и околните тъкани. Лъчението се улавя от сензора и се преобразува в температурна стойност. Най-точни стойности се получават при сканиране на цялата зона, започвайки от едното слепоочие до другото слепоочие.

При измерване на челото трябва да се има предвид, че слепоочията и челото не трябва да бъдат навлажнени от пот или козметика. Кожни раздразнения могат да доведат до неточно отчитане. Дългият престой на открито, както и носенето на шапки могат да повлияят върху температурата на челото. Затова се препоръчва измерването да се осъществи след минимум 30-минутен престой на стайна температура.

Измерването задължително трябва да обхваща артерия темпоралис (сънната артерия). Затова е необходимо сканирането да включи и зоната на слепоочията.

Ето как се осъществява измерването стъпка по стъпка:

1.Натиснете бутона SCAN. На екрана се появява последната измерена стойност.

2.Натиснете бутона SCAN повторно. На екрана се появява символа L°и непосредствено след него термометърът е готов за измерване на температурата. На дисплея се появява следния символ (-- -)

3.Докоснете едно от двете слепоочия като държите бутона SCAN натиснат. Бавно, и равномерно (за около 5 секунди) минете с термометъра през челото до другото слепоочие.

4.След като сте минали с термометъра през челото, отпуснете SCAN-бутона. Появява се резултатът от измерването.

Моля да имате предвид, че термометърът е контактен – по време на сканирането на челото, термометърът трябва да е допрян до челото!


Veroval® PC 22

20 броя еднократни предпазни капачки

• За хигиенично измерване в ухото 

Перфектно прилягат към инфрачервения термометър Veroval® 2 в 1

Veroval® medi.connect

Влезте в своя акаунт, за да управлявате здравето си: лесно съхранение и анализ на данните от Вашите устройства. Можете да сравните различни аналитични периоди (ден, седмица, месец) и автоматично да генерирате справка с всички стойности. Резултатите могат да бъдат отпечатани или изпратени по имейл до Вашия лекуващ лекар.

Veroval® Ухо / Чело

● Идеален за семейства с деца


● Два метода на измерване: в ухото и на челото


● Бързо отчитане на инфрачервения сигнал – за 1 секунда


● Лесен за използване


● Възможност за измерване без издаване на звуков сигнал


● С включени 10 еднократни предпазни капачки за хигиенична употреба при измерване в ухото 

● Памет с последните 10 измервания


● Практична кутия за съхранение