A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!
bg-country-switch

Adatvédelmi nyilatkozat


Adatvédelem

Adatvédelmi nyilatkozat frissítés dátuma: 2019.04.10

A HARTMANN számára fontos az Ön személyes adatainak biztonsága és azok titkosságának védelme. Ezért a HARTMANN (a „HARTMANN” a Paul Hartmann AG-t, valamint annak bármely közvetlen vagy közvetett leányvállalatát jelenti) ezt a honlapot és oldalait (a továbbiakban: a „Honlap”) a vonatkozó adatvédelmi és adatbiztonsági törvényeknek megfelelően működteti.

Cégünk elkötelezett a személyes adatok védelme iránt, és saját hatáskörében megteszi a megfelelő és szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a partnereink adatai a magyar jogszabályoknak megfelelő biztonságos szinten maradjanak.

A HARTMANN-RICO Hungária Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű (székhely: 2051 Biatorbágy, Budapark, Paul Hartmann utca 8; cégjegyzékszám: 13-09-075962 a továbbiakban: „Adatkezelő”) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről („Általános Adatvédelmi Rendelet”) alapján az alábbiakban tájékoztatja az Érintetteket a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

  1. Adatkezelő cégneve és elérhetőségei:HARTMANN-RICO Hungaria Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű (székhely: 2051 Biatorbágy, Budapark, Paul Hartmann utca 8; cégjegyzékszám: 13-09-075962)
  2. Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei:Paul Hartmann AG;Cím Paul Hartmann Strasse 12, 89522 Heidenheim,E-mail dataprotection@hartmann.info ,Tel: +49 7321361902
  3. Vevőszolgálati vezető (általános adatvédelmi kérdések): Szabó Hedvig; cím: 2051 Biatorbágy, Paul Hartmann utca 8.; telefon: +36 23 530 916; email: adatkezeles@hartmann.info
  4. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés jogalapja, az adatkezelés célja és időtartama:Kezelt személyes adatok köre: honlapon, e-mailben, telefonon történő kapcsolat-felvétel során megadott adatok. A Honlap működésével kapcsolatos személyes adatokat (pl.: nevek, címek, telefonszámok vagy e-mail címek) kizárólag akkor gyűjtünk, ha Ön önként adta meg ezeket (pl.: kapcsolatfelvétel során, vagy egy kérdőívben) és ezzel Ön felhatalmazott minket adatai kezelésére, vagy állami rendelkezés alapján jogosultak vagyunk ezen adatok feldolgozására vagy felhasználására.
  5. Adatkezelés jogalapja: hozzájárulása Általános Adatvédelmi Rendelet, 9. cikk (2) bekezdés a) pontja). A hozzájárulás bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
  6. Adatkezelés célja: Ezeket az adatokat alapvetően kizárólag arra a célra használjuk fel, amely célra Ön megadta azokat, például kérdések megválaszolására, rendelések feldolgozására, vagy egyes információkhoz vagy ajánlatokhoz való hozzáférés biztosítására.
  7. A Honlapon cookie-kat használunk. Ezzel kapcsolatban további információt talál aCookie szabályzatunkban. Ez a szabályzat azt is tartalmazza, hogyan lehet kikapcsolni a cookie-kat és az anonim módon vagy álnéven létrehozott felhasználói profilok által gyűjtött adatok felhasználását.
  8. A Honlapra való belépést biztonsági elemzést tartalmazó jelentések, valamint számítógépes támadások elleni védelem céljára rögzítjük. Az IP cím kivételével semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk be vagy használunk fel ezzel kapcsolatban. Az IP címeket kizárólag számítógépes támadás esetén elemezzük. A napló adatokat rendszeresen, azonnal töröljük.

Adatok megosztása

A Honlap üzemeltetésével és a Honlap által biztosított szolgáltatásokkal kapcsolatban, a HARTMANN szolgáltatókkal, például informatikai karbantartást végző vagy tárhelyszolgáltatókkal dolgozik.

Ezek a fogadó felek lehetnek az Európai Gazdasági Térség területén kívüli országok („harmadik országok”) területén is, ahol az alkalmazandó jogszabályok nem biztosítanak ugyanolyan szintű adatvédelmet, mint az Ön országában. Ilyen esetekben a HARTMANN intézkedéseket hoz a megfelelő szintű adatvédelem biztosítására.

Az adatokat kizárólag az alkalmazandó törvényekkel és rendeletekkel kapcsolat-ban, azoknak megfelelően osztjuk meg. Adatait nem adjuk el vagy bocsátjuk más-hogy áruba harmadik fél számára.


Az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai:
Az Érintett kérheti az Adatkezelőtől:
a) a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy kezelésének korlátozását.

A HARTMANN minden törvényes információkérésre válaszol, és adott esetben kijavítja, módosítja vagy törli az Ön személyes adatait. Amennyiben ilyen jellegű kérése, esetleg kérdése vagy megjegyzése van az Adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban, kérdéseivel és javaslataival keresse végünk adatvédelmi tisztviselőjét

Az Adatvédelmi nyilatkozatot időnként frissítjük. A legutóbbi frissítés dátuma az oldal tetején látható.