Drugs zijn psychoactieve stoffen die het gedrag en de stemming van de betreffendeconsument beïnvloeden. Het consumeren van een of meerdere drugs gaatechter met aanzienlijke gevaren gepaard. Op lange termijn is een negatieve invloedop de lichamelijke gezondheid alsook psychosociale problematiek als gevolgvan een eventuele verslaving te verwachten.

Langdurige schadelijke effecten op de lichamelijke gezondheid zoals verlamming, hartbeschadiging, nierfalen, schade aan het immuunsysteem en de longen zijn te verwachten als gevolg van een mogelijke verslaving, evenals psychosociale problemen zoals isolatie, verwaarlozing van werk of bijvoorbeeld het verlies van vrienden en familie. Het gebruik van drugs in combinatie met autorijden zorgt voor ernstige risico's in het verkeer, waardoor het leven van de gebruiker maar ook anderen in gevaar wordt gebracht. Met behulp van de "Veroval® Drugs zelftest", kunt u snel en veilig het gebruik van amfetaminen, benzodiazepinen (depressiva), cocaïne, marihuana (THC), methadon en opiaten ontdekken. Het enige wat hiervoor nodig is, is een kleine hoeveelheid urine en 5 minuten van uw tijd.

Hoe werkt deze zelftest?

Neem de testcassette uit de folieverpakking
Verwijder de afsluitdop van de testcassette
Vang verse urine op in een beker
Dompel de drugstest minimaal 10 seconden in de urine
Plaats de afsluitdop terug en leg de test plat neer
Lees het testresultaat na ca. 5 minuten af