Nawracające, niejasne zaburzenia ze strony układu pokarmowego – takie jak wzdęcia lub biegunki – mogą być konsekwencją nietolerancji na gluten – białko obecne w wielu różnych rodzajach żywności. Za pomocą testu „Nietolerancja glutenu” z asortymentu Veroval®, można szybko i bezpiecznie przekonać się, czy odczuwane problemy z układem pokarmowym nie są skutkiem nietolerancji na gluten i nie mogłyby zostać złagodzone poprzez odpowiednią zmianę diety. Nasz wkład podczas wykonywania tego testu ogranicza się do kropli krwi z palca i dziesięciu minut oczekiwania na wynik.

Opis zasady działania testu

Potrzebna jest tylko jedna kropla krwi
W tym celu należy użyć zawartego w zestawie lancetu
Krew zostanie zmieszana z rozcieńczalnikiem próbki
Należy pamiętać o silnym wstrząsaniu mieszaniny

Upuścić mieszaninę na testową kasetę
Wynik można odczytać po upływie 10 minut
Preview image YouTube videos