Iron plays an important role in supplying the body with oxygen and in energy metabolism. Typical signs for insufficient iron are lethargy and exhaustion, frequent tiredness, pallor, headaches or lack of concentration. Even intense heart palpitations or breathlessness after exertion are also possible symptoms. Using the “Iron deficiency” self-test from Veroval®, you can quickly and safely find out whether your symptoms are being caused by an iron deficiency. All you need is a drop of blood from your fingertip and ten minutes of your time.

Opis zasady działania testu

Wystarczy tylko jedna kropla krwi
W tym celu należy użyć zawartego w zestawie lancetu
Krew zostanie zmieszana z rozcieńczalnikiem próbki
Należy pamiętać o silnym wstrząśnięciu mieszaniny
Upuścić mieszaninę na testową kasetę
Wynik można odczytać po upływie 10 minut
1440 x 1680 (6:7 Aspect Ratio);