bg-country-switch

Prehlásenie o použití cookies

Posledná aktualizácia: 10. augusta, 2016

1. Všeobecné ustanovenia

Pri návšteve internetových stránok spoločnosti HARTMANN sa na vašom koncovom zariadení informácie ukladajú vo forme „cookies“. Cookie je malý súbor, ktorý je uložený vo vašom koncovom zariadení aktorý uchováva isté nastavenia adáta, ktoré sú cez váš internetový prehliadač zdieľané so stránkami spoločnosti HARTMANN.

Cookies napríklad umožňujú spoločnosti HARTMANN upraviť stránku na mieru tak, aby lepšie vyhovovala vašim záujmom, či aby uchovávala vaše heslo avy ste ho tak nemuseli zakaždým zadávať znovu. Všeobecným pravidlom je, že okrem prípadov, kedy ktomu dáte spoločnosti HARTMANN výslovný súhlas, spoločnosť nikdy nezhromažďuje pomocou cookies osobné dáta.

Pokiaľ si neprajete, aby spoločnosť HARTMANN vaše koncové zariadenie rozpoznávala, nakonfigurujte, prosím, váš internetový prehliadač tak, aby vymazal zvášho zariadenia všetky cookies anaďalej všetky cookies blokoval, alebo vždy pred uložením cookies zobrazil upozornenie. Nižšie nájdete stručný návod, ako to urobiť.

Vezmite, prosím, na vedomie, že bez cookies nebudú isté časti internetových stránok spoločnosti HARTMANN funkčné, alebo nebudú fungovať správne.

2. Typy cookies

Cookies môžu byť priradené do štyroch kategórií vzávislosti od ich funkcie azamýšľanom účele: striktne nevyhnutné cookies, výkonové cookies, funkčné cookies acookies pre marketingové účely.

a) Striktne nevyhnutné cookies

Sú nutné na navigáciu na stránkach spoločnosti HARTMANN ana zaistenie základných funkcií webovej stránky, ako sú spúšťania anonymných ID relácií pre spojenie niekoľkých súvisiacich požiadaviek na serveri.

b) Výkonové cookies

Zhromažďujú informácie ovyužívaní stránok spoločnosti HARTMANN vrátane napr. typov používaných internetových prehliadačov aoperačných systémov, mena domény, ktorú ste predtým navštívili, počtu návštev, priemernej dĺžky návštevy anavštívených stránok. Tieto cookies neukladajú žiadne informácie, ktoré by umožňovali osobnú identifikáciu používateľa. Informácie zhromažďované pomocou týchto cookies sú agregované, ateda anonymné. Výkonové cookies slúžia na zlepšenie užívateľského prostredia stránok, atým vylepšujú pohodlie ich používateľov. Vytváranie týchto cookies môžete zablokovať.

c) Funkčné cookies

Umožňujú stránkam ukladať informácie, ktoré používateľ zadal (ako napr. ID používateľa, zvolený jazyk aumiestnenie používateľa) avďaka ktorým je možné ponúknuť používateľovi lepšie, personalizované funkcie. Funkčné cookies tiež umožňujú spúšťanie požadovaných funkcií, ako je napr. prehrávanie videí.

d) Cookies pre marketingové účely

Používajú sa preto, aby bol používateľom na základe ich konkrétnych záujmov ponúknutý viac relevantný obsah. Používajú sa tiež na obmedzenie frekvencie zobrazovania inzercie ana meranie akontrolu účinnosti reklamných kampaní. Tieto cookies registrujú, či používatelia navštívili webové stránky alebo nie aktorý obsah bol použitý. Tieto informácie je možné zdieľať stretími stranami, ako sú napr. inzerenti. Tieto cookies sú často napojené na funkcie internetových stránok tretích strán. Používanie takýchto cookies môžete zablokovať pomocou odstúpenia od používania cookies (opt-out).

3. Analytika Google Analytics

Tieto internetové stránky využívajú analytiku Google Analytics, čo je služba analýzy internetu poskytovaná spoločnosťou Google, Inc. (ďalej len „Google“). Google Analytics využívajú cookies. Celá IP adresa je zasielaná na servery spoločnosti Google vUSA len vo výnimočných prípadoch aje potom skrátená. Google tieto informácie využije na zhodnotenie vášho využívania príslušných webových stránok azostaví správy oaktivitách internetových stránok pre ich operátorov. Potom poskytne nášmu poskytovateľovi internetových stránok nadväzujúce služby vzťahujúce sa kaktivitám webových stránok avyužitiu internetu. Google nebude spájať vašu IP adresu sakýmikoľvek inými dátami, ktoré spoločnosť Google vlastní. Používanie cookies máte možnosť odmietnuť tým, že zvolíte príslušné nastavenie vo vašom prehliadači. Vezmite, prosím, na vedomie, že pokiaľ tak učiníte, nebudete môcť využívať plnú funkcionalitu týchto stránok. Zhromažďovanie avyužívanie dát (cookies aIP adries) môžete odmietnuť aj tým, že si stiahnete anainštalujete plug-in pre váš prehliadač. Tento plug-in nájdete tu:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

4.SiteCore

Na tejto stránke dochádza kzberu aukladaniu dát pre potreby marketingu aoptimalizácie pomocou technológie spoločnosti SitecoreCorporation A/S. Ztýchto dát sú poskytované profily za využitia tzv. aliasov. Získavanie aukladanie dát je možné do budúcna kedykoľvek zrušiť na tomto odkaze:

SiteCorePrivacyPolicy (Link naSiteCore)

5. Deaktivácia cookies

Všetky internetové prehliadače vám umožňujú odmietnuť alebo vymazať cookies – ato ako individuálne, tak všetky naraz. Nižšie uvádzame odkazy na najbežnejšie internetové prehliadače. Prosím, nezabudnite odmietnuť/vymazať cookies vo všetkých prehliadačoch, ktoré používate na návštevu stránok spoločnosti HARTMANN.

  1. Internet Explorerkliknite pre zobrazenie stránky.
  2. Chrome – kliknite pre zobrazenie stránky.
  3. Firefox – kliknite pre zobrazenie stránky.
  4. Safari – kliknite pre zobrazenie stránky.
  5. Opera – kliknite pre zobrazenie stránky.
  6. Flash cookies – kliknite pre zobrazenie stránky.
  7. iPhone, iPad aďalšie vybavenie od spoločnosti Apple; - kliknite pre zobrazenie stránky.
  8. Všetky telefóny a zariadenia využívajúce operačný systém Android; - kliknite pre zobrazenie stránky.
  9. Všetky telefóny a zariadenia využívajúce operačný systém Windows 7 – kliknite pre zobrazenie stránky.
  10. Pre informácie oodmietnutí Flash cookies prejdite na internetové stránky spoločnosti Adobe www.adobe.com.

Spoločnosť HARTMANN nezaručuje, že hore uvedené odkazy poskytujú správny postup na odmietnutie/vymazanie cookies anepreberá vtomto ohľade žiadnu zodpovednosť.

Od využívania cookies spoločnosťou Google môžete tiež odstúpiť tým, že navštívite stránku, ktorá vám takýto postup umožní: Google advertisingopt-outpage. Tiež môžete odstúpiť od akéhokoľvek využívania cookies tretími stranami tým, že navštívite príslušnú stránku Network AdvertisingInitiativeoptoutpage.

Od zberu avyužívania vašich dát pomocou Google Analytics môžete odstúpiť tým, že si nainštalujete rozšírenie Google AnalyticsOpt-out Browser Add-on.

Ak budete mať akékoľvek otázky týkajúce sa zásad pre používanie cookies spoločnosti HARTMANN, obráťte sa, prosím, so svojimi otázkami anávrhmi na tím pre ochranu osobných údajov spoločnosti HARTMANN.

Zásady pre používanie cookies sú priebežne aktualizované. Dátum poslednej aktualizácie nájdete vhlavičke každej stránky.