bg-country-switch

Drogy sú psychoaktívne látky, ktoré ovplyvňujú správanie
a náladu ich užívateľov. Užívanie jedného alebo viacerých druhov návykových látok so sebou nesie významné riziká. Konzumácia drog má dlhodobý negatívny dopad na fyzické zdravie jedinca a môže spôsobovať napr. paralýzu, zlyhanie obličiek, poškodenie srdca a pľúc alebo oslabenie imunitného systému. Okrem zdravotných komplikácií môžu v dôsledku potenciálnej závislosti vznikať tiež psychosociálne problémy, ako je osamelosť, zanedbávanie práce, strata priateľov a rodiny a mnohé ďalšie.
Ak dochádza ku konzumácii drog pri riadení automobilu, ohrozuje tak ich užívateľ cestnú premávku, čím ohrozuje život svoj i druhých. Nebezpečné sú hlavne pre mladých ľudí, ktorí majú tendenciu byť odvážnejší a radi skúšajú nové veci.

S domácim testom Veroval® Drogy od spoločnosti HARTMANN možno rýchlo a bezpečne preukázať známky užívania amfetamínov, benzodiazepínov (upokojujúcich prostriedkov), kokaínu, marihuany, metadónu a opiátov. Všetko, čo potrebujete, je malé množstvo moču a 5 minút času.

Viac informácií k problematike drog nájdete TU.

Ako test funguje

Testovací kazeta veroval
Vyberte testovaciu kazetu
z fóliového obalu.
Následne odstráňte ochranný kryt.
Miska s močom, nad hladinou je kazeta
Zachyťte čerstvý moč
do nádobky.
Ponorte test až po rysku do moču na aspoň
10 sekúnd.
Testovací kazeta na podložce
Nasaďte kryt naspäť
na testovaciu kazetu a položte ju na rovnú plochu.
Výsledok môžete prečítať po 5 minútach.
Preview image YouTube videos
Veroval domácí test Drogy