bg-country-switch
Veroval®
Horúčka

Infračervený dotykový teplomer 2 v 1

Na rýchle a jednoduché meranie teploty v uchu alebo na čele

Veroval® Infračervený dotykový teplomer (Duo Scan)

• Ideálny pre rodiny s deťmi
• 2 metódy meranie: v uchu alebo na čele
• Výsledok už za 1 sekundu
• Jednoduché použitie
• Zvuková signalizácia, ktorá môže byť vypnutá
• Robustný a spoľahlivý
• Hygienický vďaka ochranným jednorazovým krytom
• 10 pamäťových pozícií
• S praktickým puzdrom na uloženie
• 20 jednorazových ochranných krytov navyše

1440 x 845 (288 : 169 Aspect Ratio)

Rýchly vďaka infračervenej technológii

Ikona s textom infračervená technológia za 1 sekundu

Senzor prístroja deteguje infračervené žiarenie vyžarované z ušného bubienka
alebo povrchu čela a pri meraní v uchu zobrazí výsledok merania už za jednu sekundu. Pri meraní na čele sa po ukončení skenovania zobrazí najvyššia nameraná hodnota.

Meranie v uchu

Ikona ucha s teplomerom

Merať môžeme v pravom alebo ľavom uchu. Teplomer meria infračervené lúče vyžarované z ušného bubienka a zvukovodu. Tieto lúče deteguje senzor, ktorý ich následne prepočítava na teplotné stupne. Najlepší výsledok dosiahnete, ak sa infračervené lúče merajú v oblasti stredného ucha (bubienka). Lúče vyžarované okolitým tkanivom majú nižšiu teplotu. 

Meranie na čele

Ikona - teplomer meracie teplotu na čele

Teplomer meria infračervené žiarenie vyžarované pokožkou v oblasti čela, spánkov a okolitého tkaniva. Tieto lúče deteguje senzor, ktorý ich následne prepočítava
na teplotné stupne. Najpresnejšie hodnoty sa získajú skenovaním celej oblasti
od spánku k spánku.

Veroval® Jednorazové ochranné kryty

Balení dvaceti kusů jednorázových ochranných krytů do ucha na infračervený teploměr 2 v 1
• Na hygienické meranie teploty v uchu
• Na použitie s infračerveným dotykovým teplomerom Veroval® 2 v 1
• 20 jednorazových ochranných krytov
Preview image YouTube videos

Veroval® medi.connect

Notebook s obrazovkou Veroval medi.connect

Prihláste se a kontrolujte vlastné zdravie: jednoducho ukladajte a analyzujte údaje
zo svojich zariadení. Môžete porovnávať rôzne analytické obdobia (deň, týždeň, mesiac) a automaticky generovať dokonale pripravené snímky vašich hodnôt. Všetky výsledky môžete vytlačiť pre svojho lekára alebo mu ich zaslať emailom.