bg-country-switch

Pravno obvestilo

Zadnja posodobitev: 10. avgust, 2016

Podatki podjetja

Upravljalec te spletne strani je:

PAUL HARTMANN Adriatic d.o.o., Letališka cesta 3c, 1000 Ljubljana, Slovenija

Tel.: ++ 386 (1) 548 45 81

Faks: ++386 (1) 548 45

E-pošta: info@si.hartmann.info

Zakoniti zastopnik: Alfred Racek

Matična št. 1710125

ID za DDV: SI82491810

Odgovornost za vsebino

Vsebina spletne strani podjetja PAUL HARTMANN Adriatic d.o.o. je pripravljena z največjo možno skrbnostjo, vendar pa ne moremo jamčiti za njeno pravilnost, popolnost in vsebinsko aktualnost. Kot ponudnik storitev je podjetje PAUL HARTMANN Adriatic d.o.o. odgovorno za lastno vsebino na svoji spletni strani v skladu s splošnimi zakoni.

Podjetje PAUL HARTMANN Adriatic d.o.o. ni dolžno nadzorovati, posredovati ali shranjevati tujih informacij ali raziskovati okoliščin, povezanih z nezakonitimi dejavnostmi. Ne glede na to pa spoštujemo obveznosti v zvezi z odstranjevanjem in blokiranjem uporabe informacij, skladno s splošnimi zakoni. Ustrezno upoštevanje slednjega je mogoče le od trenutka, ko smo seznanjeni s konkretnim primerom kršitve zakona. Ko bomo seznanjeni s kršitvijo zakona, bomo takšno vsebino nemudoma odstranili.

Intelektualna lastnina

Podjetje PAUL HARTMANN Adriatic d.o.o. si pridržuje vse pravice do besedil, ilustracij, slik, avdio in video datotek ter vseh ostalih objavljenih informacij na svoji spletni strani. Za razmnoževanje, obdelavo, podvajanje in razširjanje celotne spletne strani ali njenih delov, pa tudi za shranjevanje njenih podatkov v sistemih za obdelavo podatkov, podjetje PAUL HARTMANN Adriatic d.o.o. zahteva pridobitev predhodnega pisnega soglasja.

Prenašanje in/ali kopiranje te spletne strani je dovoljeno le za zasebno, nekomercialno uporabo.

Kolikor je vsebina te spletne strani predmet zaščite drugih imetnikov pravic intelektualne lastnine, te pravice spoštujemo in so kot take tudi označene. Če pa bi kljub temu prišlo do kršitev pravic intelektualne lastnine tretjih oseb, pa vas prosimo, da nas o tem ustrezno seznanite. Ko bomo seznanjeni s kršitvijo zakona, bomo takšno vsebino nemudoma odstranili.

Odgovornost za povezave

Ponudba podjetja PAUL HARTMANN Adriatic d.o.o. je lahko predstavljena tudi na način, da vsebuje povezave do ostalih zunanjih spletnih strani, na katerih vsebine podjetje PAUL HARTMANN Adriatic d.o.o nima vpliva. Zato vam za te tuje vsebine ne moremo zagotoviti nobenega jamstva.

V času ustvarjanja povezave so omenjene spletne strani preverjene glede delovanja in glede pravilnosti, dopustnosti in aktualnosti vsebine, nadaljnje preverjanje pa ni zagotovljeno. Zato bomo, v primeru naknadne seznanitve s kršitvijo zakona, takšne povezave nemudoma odstranili.